Event Results

Moscow indoor challenge


Start Diver Gender Discipline Line Official Top AP RP Card Points Remarks
1 Olga Surykova F STA 00:00 03:00 03:43 WHITE 44.6 OK
2 Irina Smolentseva F DYN 00:00 100 m 150 m WHITE 75 OK
3 Yury Shmatko M STA 00:00 04:00 04:32 WHITE 54.4 OK
4 Irina Veverka(Karina) F STA 00:00 03:00 05:07 WHITE 61.4 OK
5 Evgeny Sychev M DYN 00:00 100 m 161 m WHITE 80.5 OK
6 Valery Chufarov M DYN 00:00 50 m 115 m WHITE 57.5 OK
7 Elena Samokhvalova F DYN 00:00 50 m 83 m WHITE 41.5 OK
8 Igor Bolgov M DYN 00:00 50 m 100 m WHITE 50 OK
9 Tatiana Zemskikh F STA 00:00 03:00 04:08 WHITE 49.6 OK