Event Ranking

AIDA OneFreedive City League, Tianjin Aug 2019


Medals # Name Result Announced Points Penalties
1. Bo Cui (China) 110 m 75 m 55 0
2. Qing Wei (China) 106 m 30 m 53 0
3. Xu Guo (China) 77 m 60 m 38.5 0
4. Xiang Shen (China) 72 m 60 m 36 0
5. Wang Yizhe (China) 55 m 20 m 27.5 0
6. Yang Yang (China) 50 m 40 m 24 1
7. Zhengkun Li (China) 106 m 80 m 0 0