Event Ranking

Ukrainian Freediving Championship 2019


Medals # Name Nationality Result Announced Points Penalties
1. Oleksiy Demirskyy UKR 191 m 150 m 95.5 0
2. Dmitry Kovalenko UKR 190 m 30 m 95 0
3. Denis Novotorzhin AZE 178 m 23 m 89 0
4. Ivan Drobyshevskyi UKR 172 m 151 m 86 0
5. Cornelius Friesendorf GER 167 m 103 m 83.5 0
6. Volodymyr Isataiev UKR 167 m 100 m 83.5 0
7. Ivan Shyiko UKR 162 m 101 m 81 0
8. Oleksandr Klievtsov UKR 112 m 100 m 56 0
9. Ruslan Bogun UKR 106 m 1 m 53 0
10. Vasyl Herasymov UKR 72 m 48 m 36 0
11. Boris Antonyuk UKR 64 m 18 m 32 0
12. Oleksandr Bubenchykov UKR 100 m 195 m 2.5 47.5