Event Ranking

OneFreedive City League, Beijing Oct 2018


Medals # Name Result Announced Points Penalties
1. Zhang Zhenhua (China) 03:57 03:00 47.4 0
2. Xinyu Liu (China) 03:41 02:30 44.2 0
3. Dali Wang (China) 02:19 02:30 24.8 3
4. Yutian Li (China) 05:22 04:00 0 0