Event Ranking

Ukrainian Freediving Championship 2018


Medals # Name Nationality Result Announced Points Penalties
1. Oleksandr Bubenchykov UKR 214 m 201 m 107 0
2. Volodymyr Isataiev UKR 170 m 150 m 85 0
3. Dmitry Kovalenko UKR 149 m 120 m 74.5 0
4. Donatas Busma LTU 129 m 25 m 64.5 0
5. Ruslan Bogun UKR 118 m 50 m 59 0
6. Jurij Nesvat LTU 114 m 75 m 57 0
7. Igor Fisenko UKR 108 m 55 m 54 0
8. Ilarion Bolotov UKR 106 m 75 m 53 0
9. Konstantin Yaroshenko UKR 100 m 51 m 50 0
10. Denys Polyvianyi UKR 100 m 50 m 50 0
11. Yurii Yevtushenko UKR 92 m 50 m 46 0
12. Oleksiy Demirskyy UKR 78 m 1 m 39 0
13. Artem Nalyvaiko UKR 75 m 50 m 37.5 0
14. Oleksandr Ryabov UKR 72 m 55 m 36 0
15. Yurii Kutsenko UKR 70 m 35 m 35 0
16. Andriy Vorontsov UKR 68 m 25 m 34 0
17. Alexander Tsaglov UKR 59 m 50 m 29.5 0
18. Nikolajs Bardishevs LAT 55 m 5 m 27.5 0
19. Oleg Nalyvaiko UKR 37 m 1 m 16.5 0
20. Hryhorii Shcherban UKR 82 m 72 m 0 0