Event Ranking

The Open Cup of AIDA Ukraine


Medals # Name Nationality Result Announced Points Penalties
1. Alexey Sokolov UKR 150 m 100 m 75 0
2. Roman Perevyazko UKR 133 m 101 m 66.5 0
3. Evgeny Yasniy UKR 128 m 102 m 64 0
4. Vadim Samarets UKR 107 m 80 m 53.5 0
5. Valentin Kuznetsov UKR 103 m 90 m 51.5 0
6. Alexander Skrypnik UKR 88 m 75 m 44 0
7. Sergei Netylko UKR 88 m 90 m 43 1
8. Yuriy Salamakha UKR 85 m 75 m 42.5 0
9. Denis Shevelyuk UKR 82 m 70 m 41 0
10. Artem Lutsenko UKR 73 m 50 m 36.5 0
11. Daniil Ionidi UKR 67 m 50 m 33.5 0
12. Dmitry Gorky UKR 50 m 75 m 12 12
13. Vladislav Bezay UKR -2 m 0 m 0 0
14. Sergey Novoselov UKR -2 m 50 m 0 0
15. Sergey Klimenko UKR -2 m 60 m 0 0