Event Results

Pool mini comps


Day 1 of 1
Start Diver Gender Discipline Line Official Top AP RP Card Points Remarks
1 Alexey Molchanov M STA 00:00 00:01 07:33 WHITE 90.6 OK
2 Olga Surykova F STA 00:00 03:20 03:26 WHITE 41.2 OK
3 Yury Shmatko M STA 00:00 03:30 06:02 WHITE 72.4 OK
4 Yury Shmatko M DYN 00:00 1 m 194 m WHITE 97 OK
5 Andrey Matveenko M STA 00:00 05:00 06:17 WHITE 75.4 OK
6 Andrey Matveenko M DYN 00:00 150 m 209 m WHITE 104.5 OK
7 Aleksandr Kostyshen M STA 00:00 03:00 06:29 WHITE 77.8 OK
8 Marianna Gillespie F DYN 00:00 1 m 186 m WHITE 93 OK
9 Tatiana Zemskikh F STA 00:00 04:20 05:02 WHITE 60.4 OK
10 Elena Fedina F STA 00:00 02:00 03:11 WHITE 38.2 OK
11 Elena Fedina F DNF 00:00 40 m 74 m WHITE 37 OK
12 Anna Guseva F STA 00:00 00:10 04:29 WHITE 53.8 OK
13 Anna Guseva F DYN 00:00 50 m 108 m WHITE 54 OK
14 Marina Kazankova F STA 00:00 05:00 05:44 WHITE 68.8 OK
15 Sergey Vjukov M STA 00:00 01:00 02:55 WHITE 35 OK
16 Sergey Vjukov M DNF 00:00 50 m 55 m WHITE 27.5 OK
17 Ilya Grishin M STA 00:00 02:00 03:35 WHITE 43 OK
18 Ilya Grishin M DNF 00:00 35 m 66 m WHITE 33 OK
19 Anatoly Makhov M STA 00:00 03:30 04:02 WHITE 48.4 OK
20 Alexey Serov M STA 00:00 02:30 03:39 WHITE 43.8 OK
21 Alexey Serov M DYN 00:00 50 m 70 m WHITE 35 OK
22 Ekaterina Nehaeva F STA 00:00 01:00 02:27 WHITE 29.4 OK
23 Ekaterina Nehaeva F DYN 00:00 30 m 39 m WHITE 19.5 OK
24 Andrey Vertogradov M STA 00:00 04:00 04:49 WHITE 57.8 OK
25 Andrey Vertogradov M DNF 00:00 60 m 70 m WHITE 35 OK
26 Anna Hmara F STA 00:00 03:00 04:05 WHITE 49 OK