Event Results

AIDA NIZHNY NOVGOROD 800 FREEDIVING CUP


Start Diver Gender Discipline Line Official Top AP RP Card Points Remarks
1 Uliya Sazonova F STA 1 14:30 00:01 04:36 WHITE 55.2 Ok
2 Anatoly Makhov M STA 2 14:30 00:01 05:35 WHITE 67 Ok
3 Anna Smirnova F STA 3 14:30 00:10 03:35 WHITE 43 Ok
4 Roman Sharokhin M STA 1 14:40 01:00 05:45 WHITE 69 Ok
5 Evgeniya Arseneva F STA 2 14:40 01:00 04:02 RED 0 Dqsp
6 Nikolai Bolibok M STA 3 14:40 01:00 04:17 WHITE 51.4 Ok
7 Evgeny Klimov M STA 1 14:50 01:00 05:36 WHITE 67.2 Ok
8 Julia Sopina F STA 2 14:50 01:00 02:10 WHITE 26 Ok
9 Evgeniy Kurbatov M STA 3 14:50 01:30 02:09 WHITE 25.8 Ok
10 Dmitry Semukhin M STA 1 15:00 02:00 03:46 WHITE 45.2 Ok
11 Natalia Grishina F STA 2 15:00 02:00 03:48 WHITE 45.6 Ok
12 Elena Kovaleva F STA 3 15:00 02:00 04:17 WHITE 51.4 Ok
13 Marina Penkina F STA 1 15:10 02:30 02:47 WHITE 33.4 Ok
14 Ekaterina Moshkova F STA 2 15:10 02:30 03:09 WHITE 37.8 Ok
15 Eldar Mart M STA 3 15:10 02:45 04:09 WHITE 49.8 Ok
16 Loganov Petr M STA 1 15:20 03:00 04:39 WHITE 55.8 Ok
17 Stepanova Tatiana F STA 2 15:20 03:00 03:56 WHITE 47.2 Ok
18 Siren Ganiev M STA 3 15:20 03:00 06:04 WHITE 72.8 Ok
19 Mark Tretiakov M STA 1 15:30 03:00 03:47 WHITE 45.4 Ok
20 Sergey Chistyakov M STA 2 15:30 03:00 04:32 WHITE 54.4 Ok
21 Olga Dvurechenskaya F STA 3 15:30 03:00 04:22 WHITE 52.4 Ok
22 Dmitrii Builin M STA 1 15:40 03:00 03:08 WHITE 37.6 Ok
23 Polina Fedorova F STA 2 15:40 03:00 04:05 WHITE 49 Ok
24 Asya Badertdinova F STA 3 15:40 03:00 04:48 WHITE 57.6 Ok
25 Evgeny Karasev M STA 1 15:50 03:20 05:56 WHITE 71.2 Ok
26 Dmitrii Koleskin M STA 2 15:50 03:30 04:45 WHITE 57 Ok
27 Leonid Kayum M STA 3 15:50 03:30 04:10 WHITE 50 Ok
28 Anastasiia Borisova F STA 1 16:00 03:30 04:25 WHITE 53 Ok
29 Dmitry Kozlov M STA 2 16:00 03:30 03:55 WHITE 47 Ok
30 Ekaterina Kostareva F STA 3 16:00 03:36 03:39 WHITE 43.8 Ok
31 Mikhail Grinchuk M STA 1 16:10 03:45 04:14 RED 0 Dqsp
32 Vitaly Kozlovskiy M STA 2 16:10 04:00 05:25 WHITE 65 Ok
33 Vladimir Tsyplakov M STA 3 16:10 04:15 05:18 WHITE 63.6 Ok
34 Sergei Vdovin M STA 1 16:20 04:30 05:44 WHITE 68.8 Ok
35 Anatoly Zakharov M STA 2 16:20 05:00 05:04 YELLOW 56.8 Latestart
36 Aleksandr Bykov M STA 3 16:20 05:10 06:32 YELLOW 75.4 Latestart
37 Aleksandr Maksimov M STA 1 16:30 07:01 08:02 WHITE 96.4 Ok