Event Results

AIDA rehearsal competition


Start Diver Gender Discipline Line Official Top AP RP Card Points Remarks
1 Natalia Domashenko F CWT 00:00 47 m 47 m WHITE 47 Ok
2 Irina Mordvintseva F CWTB 00:00 30 m 30 m WHITE 30 Ok
3 Tatjana Skobo F CWTB 00:00 38 m 38 m WHITE 38 Ok
4 Natalia Domashenko F CWTB 00:00 45 m 45 m WHITE 45 Ok
5 Anthony Wagner M CWTB 00:00 58 m 16 m YELLOW 0 No tag,rp<ap
6 David Granjon M CWTB 00:00 45 m 45 m WHITE 45 Ok
7 Vedran Mrvoš M CWTB 00:00 50 m 50 m WHITE 50 Ok
8 Tatjana Skobo F CNF 00:00 32 m 32 m WHITE 32 Ok
9 Anthony Wagner M CNF 00:00 49 m 41 m RED 0 No tag,rp<ap,dqother
10 Simon Kleinhans M FIM 00:00 25 m 25 m WHITE 25 Ok
11 Irina Mordvintseva F FIM 00:00 30 m 26 m YELLOW 21 No tag
12 Vladimir Soic M FIM 00:00 45 m 45 m WHITE 45 Ok
13 Petar Klovar M FIM 00:00 100 m 82 m YELLOW 63 No tag,rp<ap
14 Ana Petkovic F FIM 00:00 13 m 13 m WHITE 13 Ok
15 David Granjon M FIM 00:00 55 m 55 m WHITE 55 Ok