Event Results

AIDA Athens Apnea 9


Start Diver Gender Discipline Line Official Top AP RP Card Points Remarks
1 Alkisti Vouraki F STA 00:00 03:13 05:31 WHITE 66.2 Ok
2 George Athanasiou M STA 00:00 03:00 05:01 YELLOW 59.2 Latestart
3 Dimitris Koumoulos M DNF 00:00 1 m 101 m WHITE 50.5 Ok
4 Michel Filinis2 M DNF 00:00 60 m 78 m WHITE 39 Ok
5 Christos Karelos M DYN 00:00 1 m 184 m WHITE 92 Ok
6 Aris Ioannidis M DYN 00:00 155 m 201 m WHITE 100.5 Ok
7 Christos Politis M DYN 00:00 77 m 128 m WHITE 64 Ok
8 Alkisti Vouraki F DYN 00:00 102 m 105 m WHITE 52.5 Ok
9 Dimitris Koumoulos M DYNB 00:00 100 m 126 m WHITE 63 Ok
10 Christos Politis M DYNB 00:00 57 m 112 m WHITE 56 Ok
11 Christos Karelos M DYNB 00:00 140 m 199 m WHITE 99.5 Ok
12 Fayrouz El Mehdawi F DYNB 00:00 100 m 123 m WHITE 61.5 Ok
13 Michel Filinis2 M DYNB 00:00 80 m 120 m RED 0 Dqsp
14 George Athanasiou M DYNB 00:00 55 m 100 m WHITE 50 Ok