Event Results

Blue Immersion Minicomp


Start Diver Gender Discipline Line Official Top AP RP Card Points Remarks
1 Florian Dagoury M STA 00:00 05:00 06:11 WHITE 74.2 OK
2 Pietro Antolini M STA 00:00 02:30 04:18 WHITE 51.6 OK
3 Cyrus Sarmadi M STA 00:00 02:45 03:30 WHITE 42 OK
4 Ariel Kedmi M STA 00:00 02:00 04:39 WHITE 55.8 OK
5 Hava Wandel F STA 00:00 02:00 02:36 WHITE 31.2 OK
6 Nico Bleeker M STA 00:00 04:00 03:24 YELLOW 34 PEN
7 Sehyyeon Kim M STA 00:00 01:00 03:54 WHITE 46.8 OK
8 Charles Muller M STA 00:00 02:30 04:11 WHITE 50.2 OK