Event Details

AIDA Finnish Pool Championships 2024

AIDA Finnish Pool Championships 2024

Start date: 2024-02-17
End date: 2024-02-18
Location: AaltoAlvari, Jyväskylä, Finland
Event Type: Pool Competition
Organizer: Mikko Pöntinen
Additional info: -
Disciplines: STA DNF DYN DYNB
Safety Qualifications: The competition organization has a professional medic and several experienced safety divers.
Safety plan: Järjestäjä: Sukeltajaliitto ry
Tapahtuman turvallisuusvastuuhenkilö: Timo Pöntinen
Päivämäärä: 17. - 18.2.2024
Viestintälaitteet: puhelimet, uinninvalvojat: 050 311 8233
Ensiapuvälineet: Hapenantolaite ja haavatarvikkeet (kisa EA-repussa altaan vieressä), Defibrillaattori
(50 m altaan valvomossa), Hätäkeskus 112

Onnettomuusilmoituksen 112 sisältö: 1. Kuka ilmoittaa 2. Mitä on tapahtunut 3. Missä on tapahtunut,
4. Millaista apua tarvitaan, 5. Ei suljeta puhelinta ennen kuin hätäkeskus antaa siihen luvan
Kuljetussuunnitelma: Ensisijaisen henkilöä ei kuljeteta, vaan hätäensiapu tapahtuu paikan päällä.
Tarvittaessa kuljetus tehdään hätäkeskuksen ohjeiden mukaan.

Muuta huomattavaa: Kilpailujen turvallisuus on organisoitu Sukeltajaliiton ja AIDA International
riskianalyysien ja kokemusten mukaan luotujen ohjeiden mukaisesti. Kilpailijoilta edellytetään enintään
vuoden vanhaa lääkärintodistusta, joka todistaa heidän olevan terveydellisesti soveltuvia
vapaasukellukseen.

Kilpailujen turvallisuusorganisaation muodostavat turvaorganisaation johtaja (turvallisuusvastaava)
ja ensiapuhenkilö (medic) altaan reunalla sekä turvasukeltajat altaassa. Turvasukeltajat seuraavat koko
sukelluksen ajan kilpailijaa vedessä vieressä ja ovat välittömästi valmiit puuttumaan tilanteeseen
tarpeen vaatiessa. Jokaista kilpailijaa kohti on kaksi turvasukeltajaa (staticissa yksi), sekä
lämmittelyradalla yksi. Kilpailussa on kaksi kilpailijaa samaan aikaan sukeltamassa, joten altaassa on
kisojen aikana joka hetki 5 turvasukeltajaa (staticissa 3).

Turvaorganisaation käytössä ovat hapenantolaite ja haavojen paikkaustarvikkeet sekä tarvittaessa
hallin defibrillaattori. Suoritusten riskit ovat tajunnanmenetys sukelluksen aikana (todennäköisimmin
sukelluksen lopussa pintaan tullessa) sekä kolhut altaassa ja sen ulkopuolelle. Turvaorganisaation
jäsenet ovat kokeneita vapaasukeltajia ja tuntevat riskit, niiden välttämiseksi tarvittavat toimet ja
toiminnan tapahtuman sattuessa. Muiden onnettomuuksien sattuessa ollaan yhteydessä hallin
henkilökuntaan ja hätäkeskukseen ja toimitaan heidän ohjeiden mukaan.

Turvasukeltajat ovat kokeneita koulutettuja vapaasukeltajia ja suurin osa kokeneita kisaturvasukeltajia.
Kilpailussa muissa toimitsijatehtävissä (esim. tuomarit) on vapaasukelluksen pelastustoimintaan
perehtyneitä henkilöitä. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma käydään läpi ennen kilpailuja koko
organisaation kanssa, ja kopioita suunnitelmasta jaetaan toimihenkilöille. Tapahtuman
turvaorganisaation johtaja Timo Pöntinen ja medic Jani Luoma vastaavat yhdessä kisatoimitsija Arto
Tuomaisen kanssa yhteistyöstä uimahallin henkilökunnan kanssa, sopivat toimintatavoista ja tutustuvat
uimahallin turvajärjestelyihin (uimahallin pelastussuunnitelma, ensiaputarvikkeet ja poistumistiet).
Pool size: 50m
Maximum pool depth: 2.6m
Minimum pool depth: 1.35m
Main Judge: Kaja Kallemets
Assistant Judges: -