Event Details

FFO 2018 - Freediving Finnish Open

FFO 2018 - Freediving Finnish Open

Start date: 2018-04-07
End date: 2018-04-08
Location: Hämeenlinnan uimahalli, Hämeenlinna, Finland
Event Type: Pool Competition
Organizer: Paula Hietanen
Additional info: -
Disciplines: STA DYN DNF
Safety Qualifications: We have by the pool during the competition: one doctor (with O2 and First Aid -kit), one practical nurse, four AIDA-instructors, one PADI-instructor, one emergensy responce -traind person and at least three life guards. All safetydivers and volunteers are experienced freedivers. Central hospital is 3,7km away, ambulance response time is less than 5 minutes. Safety instructions are givent to voluneers and competitors.
Safety plan: Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Sukelluspaikka; Hämeenlinnan uimahalli, Hämeenlinna Sijainti: Uimarintie 2, 13100 Hämeenlinna Järjestävä seura: Hämeenlinnan Sukeltajat Tapahtuman vastuuhenkilö Paula Hietanen 040-83 59 556 Päivämäärä: 7. - 8.4.2018 Viestintälaitteet: puhelimet, radiopuhelimet 2kpl Ensiapuvälineet: Hapenantolaite, haavatarvikkeet, Hätäkeskus 112 Yhteydenottopaikat (ensisijainen, toissijainen) Kuljetussuunnitelma, ensisijainen kuljetusväline: Kisalääkärin, hätäkeskuksen ja uintikeskuksen henkilökunnan ohjeiden mukaan Onnettomuusilmoituksen sisältö: 1. Kuka ilmoittaa 2. Mitä on tapahtunut 3. Missä on tapahtunut, 4. Millaista apua tarvitaan, 5. Painekammiohoidon tarve Kuljetussuunnitelma: auttajia vastaan kuljettaminen. Minne kuljetetaan, millä välineellä, mitä reittiä: Ensisijaisen suunnitelman mukaan, apua tarvittaessa, henkilöä ei kuljeteta. Hätäensiapu tapahtuu paikan päällä. Tarvittaessa kuljetus tehdään hätäkeskuksen ohjeiden mukaan. Muuta huomattavaa: Kilpailujen turvallisuus on organisoitu Sukeltajaliiton ja AIDA International riskianalyysien ja kokemusten mukaan luotujen ohjeiden mukaisesti. Kilpailijoilta edellytetään alle vuoden vanhaa lääkärintodistusta, joka todistaa heidän olevan terveydellisesti soveltuvia vapaasukellukseen. Kilpailujen turvallisuusorganisaation muodostavat turvaorganisaation johtaja ja ensiapuhenkilö (lääkäri) altaan reunalla sekä turvasukeltajat altaassa. Turvasukeltajat seuraavat koko sukelluksen ajan kilpailijaa vedessä vieressä ja ovat välittömästi valmiit puuttumaan tilanteeseen tarpeen vaatiessa. Jokaista kilpailijaa kohti on yhdestä kahteen turvasukeltajaa, sekä lämmittelyradalla yksi. Kilpailussa on kaksi kilpailjaa samaan aikaan sukeltamassa, joten altaassa on kisojen aikana joka hetki 3-5 turvasukeltajaa. Turvaorganisaation käytössä ovat hapenantolaite ja haavojen paikkaustarvikkeet. Suoritusten riskit ovat tajunnanmenetys sukelluksen aikana (todennäköisimmin sukelluksen lopussa pintaan tullessa) sekä kolhut altaassa ja sen ulkopuolelle. Turvaorganisaation jäsenet ovat kokeneita vapaasukeltajia ja tuntevat riskit, niiden välttämiseksi tarvittavat toimet ja toiminnan tapahtuman sattuessa. Muiden onnettomuuksien sattuessa ollaan yhteydessä hallin henkilökuntaan ja hätäkeskukseen ja toimitaan heidän ohjeiden mukaan. Turvaorganisaation johtaja: Timo Pöntinen, matkapuh. 040 589 5041 vapaasukelluskouluttaja, vapaasukellustuomari, SUH uinninvalvoja, järjestyksenvalvoja Ensiapuhenkilöt: 1. Heikki Teppo LT, dos 2. Jani Luoma, vapaasukeltaja, EA-ammattilainen, sairaalan lääkintävahtimestari, lähihoitaja. Turvasukeltajat: Jani Luoma, Jesse Karhu, Tero Lehtonen, Markus Puumala, Viljami Tabell. Kaikki turvasukeltajat ovat kokeneita koulutettuja vapaasukeltajia ja kokeneita turvasukeltajia. Kilpailussa muissa vastuutehtävissä on lukuisia ensiapukoulutettuja ja ensivastekoulutettu ja vapaasukelluksen pelastustoimintaan perehtyneitä henkilöitä. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma käydään läpi ennen kilpailuja koko organisaation kanssa, ja kopioita suunnitelmasta jaetaan toimihenkilöille. Tapahtuman vastuuhenkilö Paula Hietanen ja turvaorganisaation johtaja Timo Pöntinen vastaavat yhteistyöstä uimahallin henkilökunnan kanssa, sopivat toimintatavoista ja tutustuvat yhdessä EA- henkilöiden kanssa uimahallin turvajärjestelyihin (uimahallin turvallisuussuunnitelma, ensiaputarvikkeet ja poistumistiet). Liitteenä lajin kansainvälisen lajiliiton (AIDA) ja Sukeltajaliiton vapaasukelluksen kilpailujen turvallisuussääntöjen mukaan laadittu kuvaus toiminnasta, jos kilpailija menettää tajunnan suorituksen yhteydessä. Sukeltajaliitto ry/vapaasukellusvaliokunta 1(3) Timo Pöntinen 24.3.2015 ________________________________________________________________________ TURVALLISUUS - JA PELASTUSSUUNNITELMAN LIITE Turvallisuusorganisaation toiminta vapaasukelluskilpailussa, jos kilpasukeltajalle tulee tajunnanmenetys eli Black Out (BO) Tajunnanmenetys on vapaasukelluksen merkittävin turvallisuusriski Vapaasukelluksen merkittävin turvallisuusriski on hapenpuutteesta johtuva sukeltajan tajunnanmenetys (Black Out = BO). Tähän on varauduttava lajinomaisin turvajärjestelyin kaikessa vapaasukelluksessa. Jos vedessä tapahtuvaan tajunnanmenetykseen ei ole varauduttu turvajärjestelyin, eli ensisijaisesti turvasukeltajan tekemällä lähivalvonnalla, on vaarana hukkuminen. Tyypillisin BO-tilanne vapaasukelluksessa on, että pitkän sukelluksen lopussa sukeltajan veren happisaturaatio laskee noin 50 prosenttiin ja pintaantulon yhteydessä verenpaine aivoissa hetkellisesti laskee. Tällöin aivojen hapensaanti hetkellisesti heikkenee ja voi aiheuttaa ns. kevyen tajunnanmenetyksen. Koska kilpailuissa jokainen kilpailija tekee maksimisukelluksen kykyjensä äärirajoille, on suuri todennäköisyys että kilpailussa tapahtuu yksi tai useampi BO. Oikein toimien BO on tyypillisesti ohi alle 5 sekunnissa eikä vaadi jatkotoimenpiteitä altaan ulkopuolella. BO pyyhkii saajansa lähimuistista viimeiset sekunnit pois, joten sen saanut sukeltaja ei yleensä muista sukelluksen loppuvaihetta. Seuraavassa on kuvattu turvaorganisaation toiminta vapaasukelluskilpailuissa tapahtuvan BO-tilanteen hoitamisessa kansainvälisen lajiliiton (AIDA) ja Sukeltajaliiton kisasääntöjen ja turvaohjeiden mukaisesti. Turvahenkilöiden sijainti tilanteen alkaessa Vedessä toinen turvasukeltajista seuraa kilpailijaa vieressä, toinen kauempana samalla radalla. Altaan reunalla kilpailijoita seuraavat turvallisuusjohtaja ja EA-henkilö. Lisäksi kilpailijan kohdalla altaan reunalla on 2 tuomaria, tuomarikamerakuvaaja sekä mahdollisesti kilpailijan henkilökohtainen valmentaja/kisa-avustaja. Case 1: Kilpailija on menettämässä tai menettää tajuntansa pintaan tullessaan Kilpailija tulee pintaan suorituksen lopussa. Hänen päänsä voi alkaa tehdä nyökkäävää liikettä, joka merkki mahdollisesta osittaisesta tajunnamenetyksestä (LMC= Loss of motor control, "samba"), joka VOI muuttua BO:ksi saman tien tai muutaman sekunnin viiveellä. Lähinnä oleva turvasukeltaja on tullut kilpailijan viereen heti pintaantulon yhteydessä ja seuraa nyt kilpailijan vieressä, että pystyykö kilpailija pitämään hengitystiet (käytännössä suun) veden pinnan yläpuolella. Jos ylöstulo on tapahtunut rataköyteen, turvasukeltaja ei paina itse rataköyttä vaan antaa sen kannattaa pelkästään kilpailijaa. Toinen kauempana ollut turvasukeltaja sekä EA-henkilö tulevat myös paikalle mahdollisimman nopeasti. Kilpailijaan ei saa koskea, jos hengitystiet pysyvät pinnalla, muuten seurauksena on kilpailijan kisasuorituksen hylkääminen (ei koske 1.1.2015 alkaen tapauksia, joissa turvasukeltajan kosketus on tahaton ja ei-tukeva). Jos hengitystiet pysyvät pinnalla eikä tuomari anna muita ohjeita, turvasukeltajat ainoastaan seuraavat vierestä kilpailijaa. 2(3) Jos kilpailijan hengitystiet (esim. suu kokonaan) menevät vedenpinnan alle: - Lähin turvasukeltaja ottaa välittömästi tukevan otteen kilpailijan kainalon alta ja nostaa hengitystiet pinnalle ja kannattelee päätä. Samalla turvasukeltaja tarttuu kainalon ali menevällä kädellä rataköyteen tai altaan reunaan. Jos ollaan altaan reunalla, turvasukeltaja pitää kättään tai pehmeää uimalautaa reunan ja autettavan pään välissä, ettei tahaton pään heiluminen aiheuta vammoja. - Olennaista on pitää kilpailijan pää pystyssä ja hengitystiet pinnan yläpuolella. Lähin turvasukeltaja keskittyy tähän. Muilla toimenpiteillä ei ole niin kiire. Turvasukeltaja sanoo rauhallisesti kilpailijalle: "Hengitä, hengitä" tai ulkomaalaisen kyseessä olessa: "Breathe, breathe". - Toinen turvasukeltaja tulee paikalle ja avustaa tarvittaessa kilpailijan tukemisessa sekä ottaa rauhallisesti kilpailijalta uimalasit/maskin/nenäklipsin pois. Jos kilpailija ei vielä virkoa, tämä toinen turvasukeltaja puhaltaa läheltä terävän voimakkaan puhalluksen kilpailijan kasvoihin silmän ja nenän alueelle. Puhe sekä ilmavirta antaa kilpailijan alitajunnalle viestin, että ollaan pinnalla. Tämän on vapaasukelluksessa todettu toimivan hyvin tehokkaasti ja johtavan tajunnan palautumiseen välittömästi tai sekunneissa. - Lähes aina vapaasukelluksen pintautumisen yhteydessä tapahtunut BO on viimeistään tässä vaiheessa ohi. Kun tuomari on antanut luvan (tuomarin annettua kortin) lähinnä ollut turvasukeltaja saattaa kilpailijan BO-tapauksen jälkeen altaasta turvallisesti pois, ja varmistaa kilpailijan vieressä uiden kunnes tämä on pois altaasta. - Myös tuomari, turvallisuusjohtaja ja EA-henkilö voivat antaa ohjeita turvasulkeltajille. Kilpailutilanteessa ensisijaisesti ohjeet antaa tuomari, ellei hän ole todennut että suoritus on ohi tai että tilanne vaatii EA-henkilön puuttumisen (esim. elvytystilanne) Jos kilpailija ei ole tähän mennessä palannut tajuihinsa (noin 15-20 sekunnin kuluessa): - EA-henkilö hakee hapenantolaiterepun altaan läheltä altaan reunalle - Tuomarin käskystä molemmat turvasukeltajat tuovat kilpailijan altaan reunalle. Mahdollisten rataköysien ylityksissä varmistetaan, etteivät kilpailijan hengitystiet joudu veden alle. Lisäksi on annettava tilaa mahdollisella viereisellä radalla olevalle toiselle kilpailijalle. - Jos kilpailija ei vieläkään ole palannut tajuihinsa, turvasukeltajat nostavat muiden avustamina kilpailijan altaasta altaan reunalle ja EA-henkilö valmistautuu hapenantoon ja elvytykseen. Jos EA-henkilö toteaa, että tarvitaan elvytystä: - Pelastustilanteen johtaminen siirtyy tuomarilta turvallisuusjohtajalle ja elvytyksen osalta EA-henkilölle, jota tulee avustamaan toinen EA-henkilö. - Turvallisuusjohtaja soittaa 112 (ellei hallin henkilökunnan kanssa ole toisin sovittu) - Toinen turvasukeltajista lähtee lähimmän uinninvalvojan luo tekemään ilmoitusta elvytystilanteesta ja pyytää uinninvalvojaa elvytyspaikalle, turvasukeltaja hakee debrillaattorin henkilökunnan avustuksella sen sovitusta säilytyspaikasta. - Toinen turvasukeltajista jää tuomarien kanssa auttamaan EA-henkilöitä elvytyksessä. - Tuomari keskeyttää kilpailun. Kuitenkin sukeltaja(t), jonka suoritus on kesken saa tehdä suorituksen loppuun ja hänen tuomarinsa hoitavat myös osuutensa loppuun. - Elvytystilanteessa toimitaan EA-henkilöiden, hätäkeskuksen ja uinninvalvojan ohjeiden mukaisesti. - Uinninvalvoja ohjeistaa mihin ambulanssi ohjataan ja päättää kuka menee ambulanssia vastaan. - Jos elvytystilanne on vielä menossa kun ambulanssihenkilöstö tulee paikalle, siirtyy pelastustilanteen johto heille ja toimitaan heidän ohjeidensa mukaan. - Kilpailun päätuomari tai tuomaristo hänen johdollaan päättää, miten kilpailun jatkamisen osalta toimitaan. - Kilpailun järjestäjät päätuomarin ja turvallisuusjohtajan kanssa päättävät, miten pelastustilanteen purku hoidetaan. 3(3) Case 2: Kilpailija menettää tajuntansa jo veden alla ja hänet täytyy tuoda pinnalle Sukelluksen loppuvaiheessa sukeltajan tekniikka alkaa hajota ja/tai häneltä karkaa reilu määrä ilmaa kesken sukelluksen. Sukeltajan liike pysähtyy tai on haparoiva tai on se muuten selvästi poikkeva aiemmasta. Jos tuomari käskee hakea sukeltajan ylös tai tilanne on turvasukeltajan mielestä em. kuvauksen perusteella selvästi pelastustilanne: - Lähin turvasukeltaja sukeltaa välittömästi kilpailijan luo. Turvasukeltaja ottaa kilpailijasta otteen esim. pujottamalla toisen käden kilpailijan kainalon alta ja tukee päätä ja tarvittaessa sulkee kädellä kilpailijan suun, jottei ilma karkaa eikä hengitysteihin mene vettä. Jos kilpailija on pohjan tuntumassa, niin turvasukeltajan kannattaa ponnistaa pohjasta. Kaikkein tärkeintä on tuoda kilpailija välittömästi pintaan ja pitää sen jälkeen hengitystiet pinnalla. Otteet ym. ovat siihen nähden toissijaisia asioita. - Toinen turvasukeltaja lähtee välittömästi avuksi, kun kuulee tuomarin nostokomennon, tai näkee että lähin turvasukeltaja sukeltaa noutamaan kilpailijaa. Tästä eteenpäin toimitaan kuten Case 1:ssä edellä esitettiin. Käytännössä on huomattu, että veden alla tapahtuneesta BO:sta ei palata yhtä nopeasti tajuihin kuin pintautumisessa tapahtuneesta. Pinnan alla tapahtuneessa BO:ssa: - sukeltajan alitajunta ja keho ovat tiukemmassa puolustustilanteessa - sukeltajan ilme on usein joko tiukka (huulet tiukasti yhdessä, kasvojen lihakset jännittyneet) tai tyhjyyteen tuijottava - sukeltaja voi tehdä tiedostamattomia puolustusliikkeitä (heiluttaa vartaloaan, käsiään) - tajuihin palautuminen ei yleensä tapahdu 2-5 sekunnissa, kuten pinta-BO-tilanteissa, vaan tyypillisesti siihen menee 10-20 sekuntia, mikä tuntuu turvasukeltajista pitkältä ajalta - turvasukeltajien tulee toimia hätäilemättä, esim. kasvovarusteiden riisuminen tehdään rauhallisesti ettei aiheuta kehon puolustusrefleksin voimistumista - veden alla tapahtuneen BO:n tapauksessa kasvoihin puhaltaminen 10-15(-20) sekunnin jälkeen pintaantulosta yleensä herättää tajuttoman yhtäkkiä tajuihinsa. Ellei puhallus auta, sitä toistetaan useita kertoja, ja samalla sanotaan "Hengitä, hengitä" tai "Breathe, breathe".
Pool size: 25m
Maximum pool depth: 2m
Minimum pool depth: 1.2m
Main Judge: Kaj Toivola
Other Jury Members: Timo Pöntinen, Mikko Pöntinen
Assistant Judges: Viljami Tabell