Event Details

Event info

Kiev Judge Course, Petar Bojovic

Start date: 18.10.2017
End date: 19.10.2017
Location: Odesa, Ukraine
Event Type: Judge Course
Organizer: Petar BOJOVIĆ
Disciplines:
Main Judge: Petar BOJOVIĆ
Assistant Judges: Denys RYLOV
Olga SIDOROVA
Oleksandr BUBENCHYKOV
Judge Course Candidates: Yuriy YEVTUSHENKO
Volodymyr ISATAIEV
Iryna FOKAS
Kateryna Sadurska
Oleksandr Yakubovskyy
Skidan Evgeni
Gutsul Yuriy
Oleg Nalyvaiko