Schedule

September 1st, 2022
September 3rd, 2022 Rest Day
September 4th, 2022 Rest Day
September 5th, 2022

Official Announcements

Test 4

This is a big short desc. And this one too. This is a big short desc. And this one too. This is a big short desc. And this one too. This is a big short desc. And this one too. This is a big short des...

Daily Highlights

Jury Members

Main Judge

Danny Martherus

Citizenship: Netherlands

Jury

Christian Foetinger

Citizenship: Austria

DIVE CONDITIONS

asfafasf

accomodation

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desk  

AIDA SITE HERE

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desk

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desk

Travel to City name, Romania

Art. 4 Pret

4.1. Pretul Serviciilor este  detaliat in Anexa 1 si / sau actele aditionale la Contract.

4.3. Pretul se va plati in termen de 5 zile lucratoare de la transmiterea facturii/proformei de catre Prestator catre Beneficiar pe e-mail, conform datelor bancare din preambulul facturii/proformei. Dupa expirarea acestui termen, Beneficiarul va datora penalitati de 0.5% per zi de intarziere, iar Prestatorul va putea suspenda prestarea Serviciilor pana la plata integrala a Pretului plus penalitati.

4.4. In mod corespunzator, Prestatorul va datora penalitati de 0.5% per zi de intarziere din valoarea Serviciilor prestate cu intarziere, cu un termen de gratie de 5 zile lucratoare, fara ca penalitatile sa poate depasi pretul total al acestor Servicii.

4.5. In cazul intarzierii platii cu peste 20 zile lucratoare, Prestatorul va putea solicita incetarea Contractului din culpa Beneficiarului prin notificare de reziliere, cu efecte imediate si fara acordarea unui termen de preaviz.

Art. 5 Drepturi si obligatii

5.1. Prestatorul:

·      va livra Serviciile/Produsele cu profesionalism, la termenele agreate, oferind toata atentia necesara solicitarilor transmise de Beneficiar

·      va prezenta Beneficiarului cele mai eficiente si convenabile modalitati in care sa isi atinga obiectivele 

·      va respecta instructiunile Beneficiarului cu privire la Servicii, in masura in care acestea sunt in mod obiectiv implementabile

·      va informa Beneficiarul la cerere cu privire la stadiul Proiectului, in masura in care aceste solicitari se realizeaza la intervale de timp rezonabile si nu afecteaza realizarea Proiectului

·      va rezolva, cat se poate de prompt, orice problema legata de Serviciile furnizate, daca acestea se datoreaza Prestatorului

·      va acoperi integral orice prejudiciu

cauzat Beneficiarului prin incalcarea clauzelor contractului

·      nu poate ceda drepturile si obligatiile contractuale decat cu acordul expres, scris al celeilalte Parti

·      va pastra confidentalitatea datelor si informatiilor ce decurg din Contract pe toata durata acestuia, precum si dupa incetarea Contractului

5.2. Beneficiarul:

·      va achita Pretul Serviciilor in termenii si conditiile mentionate in Contract

·      va analiza si va raspunde prompt la toate comunicarile transmise de Prestator, inclusiv, dar nelimitat la: informatii necesare Prestatorului pentru realizarea Proiectului, feedback cu privire la Serviciile realizate sau etape ale acestora, posibile cheltuieli suplimentare, evenimente neprevazute aparute pe masura realizarii Proiectului.

·      il va informa pe Prestator in timp util privind orice schimbare dorita cu privire la Proiect, schimbare care va fi aplicata doar dupa confirmarea Prestatorului si cu posibilele modificari ale conditiilor financiare 

·      va respecta libertatea Prestatorului si dreptul sau de a a fi implicat in proiecte profesionale pentru alti clienti, fara a se aduce insa atingere indeplinirii de catre Prestator a Serviciilor conform Contractului

·      nu poate ceda drepturile si obligatiile contractuale decat cu acordul expres, scris al celeilalte Parti

Art. 6 Notificari

6.1. Toate notificarile sau cererile intre Parti se vor realiza doar in scris si vor fi transmise prin e-mail, curier, personal sau prin posta cu confirmare de primire, conform urmatoarelor date de contact:

Prestator:

Ø  persoana de contact: Alexandru Ursu-Vlagea  

Ø  adresa de e-mail: alexandru.ursu@2smart.house

Ø  adresa: (Sediu) Nicolae Filimon nr. 23, Constanta


COSTS

Registration fee: 10$
Only here

Results

Start Diver Gender Official Top Discipline AP RP Card Points Remarks
No Results