Athletes

Diver profile

Yiotis ANTONIOU (Cyprus)

Personal Bests

DYN 169 m
CWT 36 m
DYN 169m WR 300m
CWT 36m WR 129m