Athletes

Diver profile

Yiotis ANTONIOU (Cyprus)

Personal Bests

DYN 180 m
CWT 36 m
DYN 180m WR 300m
CWT 36m WR 129m